SkilsMissen

A web-based game about divorce for children age 8-12

Project info

Client
morogfarskalskilles.dk (website retired)

Collaborators
Statsforvaltningerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet and Familiestyrelsen.

Technology
Flash

Status
Retired. Active 2011-2017.